Styrelse

Styrelsen består av fem ordinarie ledamöter. Vitterhetssamhället utser 4 ledamöter och Biskopen i Göteborgs Stift utser en ledamot.
Styrelsen har dessutom en sekreterare som ej är ledamot av styrelsen.

Styrelsen sammanträder två gånger om året, vanligtvis maj och november.

Styrelsens sammansättning är för närvarande:

Oscar von Sydow * (ordförande) 
Jacob Broström *
Gunhild Vidén *
Eva Forsell Aronsson *
Alexander Broström  **
August von Sydow  (adjungerad)
Helena Landin (sekreterare)

utsedd av Vetenskaps- och Vitterhetssamhället i Göteborg
** utsedd av Biskopen i Göteborgs Stift