Välkommen

På denna sida finner du information angående stiftelsens ändamål och styrelse
samt instruktioner angående ansökningsförfarandet.

Stiftelsen grundades av fru Karin Jacobsson (f. Broström) och hennes man Herbert Jacobsson och det första styrelsesammanträdet hölls den 14 maj 1947 i Göteborg.

Styrelsen består av fem ordinarie ledamöter varav fyra skall utses av Kungliga Vetenskaps- och Vitterhetssamhället i Göteborg  och en ledamot utses av Biskopen i Göteborgs Stift .
Styrelsen har dessutom en sekreterare som ej är ledamot av styrelsen.

Stiftelsen har till ändamål att med avkastningsmedel utan hänsyn till viss familj, vissa familjer eller bestämda personer:

  • Lämna understöd för beredande av undervisning och utbildning
  • Främja vetenskaplig forskning
  • Utöva hjälpverksamhet bland behövande

Stiftelsen beviljar generellt inte ytterligare studiemedel om studietiden förlängs på grund av byte av studieinriktning/mål, det vill säga om CSN- berättigade studiemedel ej längre är tillgängliga