Blanketter

Anvisningar om ansökningsförfarandet

För att ansöka om medel från Herbert och Karin Jacobsons Stiftelse, vänligen fyll i fullständig information på ansökningsblanketten. Ansökningsblanketter finns tillgängliga nedan under ansökningsperioderna.

Ansökningar registreras i dataregister i den mån så behövs för att underlätta behandling, betalning mm. Den som inger ansökan medger dataregistrering.
Läs mer om stiftelsens Behandling av personuppgifter (GDPR) och cookies

Skicka ifylld blankett tillsammans med eventuella bilagor till:

Helena Landin
c/o SEB Institutioner & Stiftelser
405 04 Göteborg

Styrelsen sammanträder två gånger per år, vanligtvis maj och november.

För beviljade anslag för utbildning/forskning skall alltid en kortfattad skriftlig redogörelse insändas senast ett år efter utbetalning erhållits. Redogörelse måste insändas innan nytt bidrag kan beviljas.

 

Vid frågor angående ansökningsförfarande, kontakta stiftelsens sekreterare Helena Landin.

Använd vårt kontaktformulär.

  

Ladda ner din ansökningsblankett här.

Ansökningsblankett Utbildning och forskning.

PDFicon HKJ_Blankett_forskn
(152 kb)


PDF-formuläret är interaktivt och kan fyllas i direkt i Acrobat Reader 5.0+ på Din dator.

Om du inte har Adobe Reader kan du hämta den här:

Get Acrobat Reader web logo