Blanketter

Anvisning om ansöksförfarandet:

För att ansöka om medel från Herbert och Karin Jacobsons Stiftelse, vänligen fyll i fullständig information på ansökningsblanketten. Ansökningsblanketter finns tillgängliga nedan under ansökningsperioderna.

Skicka ifylld blankett tillsammans med eventuella bilagor till:

Cecilia Sundberg
c/o SEB Institutioner & Stiftelser
405 04 Göteborg

Styrelsen sammanträder två gånger per år, vanligtvis maj och november.

För beviljade anslag för utbilding/forskning skall alltid en kortfattad skriftlig redogörelse insändas senast ett år efter utbetalning erhållits. Redogörelse måste insändas innan nytt bidrag kan beviljas.

 

Vid frågor angående ansökningsförfarande, kontakta stiftelsens sekreterare:
Cecilia Sundberg
info@hkjacobssonstiftelsen.se

Använd gärna vårt kontaktformulär.


 

Blanketter

Ladda ner din ansökningsblankett här.

Ansökningsblankett i Word-format.

PDFiconHKJ_blankett1402.pdf
(152 kb)


Ansökningsblankett i Word-format.

wordiconHKJblankett_1402.doc
(36 kb)

PDF-formuläret är interaktivt och kan fyllas i direkt i Acrobat Reader 5.0+ på Din dator.

Om du inte har Adobe Reader kan du hämta den här: Get Acrobat Reader web logo

 

Top