Blanketter

Anvisning om ansöksförfarandet:

För att ansöka om medel från Herbert och Karin Jacobsons Stiftelse, vänligen fyll i fullständig information på ansökningsblanketten. Ansökningsblanketter finns tillgängliga nedan under ansökningsperioderna.

Skicka ifylld blankett tillsammans med eventuella bilagor till:

Cecilia Sundberg
c/o SEB Institutioner & Stiftelser
405 04 Göteborg

Styrelsen sammanträder två gånger per år, vanligtvis maj och november.

För beviljade anslag för utbilding/forskning skall alltid en kortfattad skriftlig redogörelse insändas senast ett år efter utbetalning erhållits. Redogörelse måste insändas innan nytt bidrag kan beviljas.

 

Vid frågor angående ansökningsförfarande, kontakta stiftelsens sekreterare:
Cecilia Sundberg
info@hkjacobssonstiftelsen.se

Använd gärna vårt kontaktformulär.


 

Blanketter

Ansökningsblankett finns tillgänglig här under ansökningsperioderna:

1 mars – 20 april
15 september – 1 november

Vänligen återkom.

Top